Dissipelgroepe

Dissipelgroepe is ‘n kernaspek van ons kerkfamilie en gemeenskap, en die hart van ons Voetspore-proses. Dit sluit in omgeegroepe, Bybelstudiegroepe, belangegroepe en ander. Die meeste groepe ontmoet weekliks en aanlynbyeenkomste word ook gefasiliteer. Kontak ons asb. vir meer inligting oor ons dissipelgroepe.

Dissipelgroepe
Scroll to Top